yazmak ama neyi

30 Ağustos günü bu tweeti atmıştım. Siteyi VCard haline dönüştürsem mi blogu kapatsam mı soruları her daim aklıma geliyordu. Fakat diğer blog yazarlarına bakıp 5–6 sene önceki kayıtlarını görmek, beni biraz iştaha getiriyor, dursun bakalım diyordum. …

Fatih Çelen

bilgisayar, yazilim, konya, turkiye

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store